יום הכיפורים ומציאת אישה

י"ט בתשרי תשס"ז

שאלה:

במאמר של הרב על יום הכיפורים צוטטו חז"ל: "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן... וחולות בכרמים... בחיר שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך". (תענית פ"ד מ"ח) מה הקשר לכאורה בין זה שהראש היה פנוי בזמן בית-המקדש כי הכל היה מוטל על הכהן הגדול, לבין מציאת אישה דווקא?

תשובה:

יום כיפור הוא זמן השידוך הגדול בין הקב"ה לכנסת ישראל, ובא לידי ביטוי בכניסת שליח האומה אל מקום הקודש.