הרב אורי שרקי

מלכים א' - מלכות תלויה במוסריות (פרק כ"א)

שבט תשע"והקלטת וידאו