הרב אורי שרקי

מלכים א' - מסירות נפש (פרק י"ז)

שבט תשע"והקלטת וידאו