הרב אורי שרקי

מלכים א' - על שמות ועל במות (פרק ט"ו)

שבט תשע"והקלטת וידאו