הרב אורי שרקי

מלכים א' - מאחדות לפירוד (פרק י"א)

שבט תשע"והקלטת וידאו