הרב אורי שרקי

מלכים א' - שלמה והנשים (פרק ג')

שבט תשע"והקלטת וידאו