הרב אורי שרקי

ציונות, לאומיות, הנהגה - דיון בין הרב אורי שרקי ליותם זמרי

טבת תשע"והקלטת וידאו