הרב אורי שרקי

ציונות, לאומיות, הנהגה - דיון בין הרב אורי שרקי ליותם זמרי

טבת תשע"והקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)