תורה ומוסר - דיון עם הרב אורי שרקי וד"ר דרור אידר

"ראש יהודי", י"ט בכסלו תשע"והקלטת וידאו