לצפות בשיעורים:
פרק א' - שאול ויהונתן הנאהבים והנעימים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ב' - המלוכה בחברון והמלחמה בגבעון, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ג' - בלי מוסריות אין מלכות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ד' - לטפל בפושעים בקשיחות, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ה' - ייעוד עם ישראל להיות אוניברסליים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ו' - לתת כבוד לשכינה, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ז' - קודם ביסוס המלוכה, אחר-כך אוניברסליות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ט' - כלב מת, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"א - התערבות ההשגחה, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק י"ג - שרשרת האסונות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ט"ו - ירושלים לב העולם, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"ז - אחיתופל היועץ המעולה, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"ט - לתת מקום לכולם, אפילו למתנגדים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק כ"א - למנוע חילול השם, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק כ"ג - צור ישראל, כסלו תשע"ו, 3 דקות.