הרב אורי שרקי

שמואל ב' - למנוע חילול השם (פרק כ"א)

כסלו תשע"והקלטת וידאו