הרב אורי שרקי

שמואל ב' - אחיתופל היועץ המעולה (פרק י"ז)

כסלו תשע"והקלטת וידאו