הרב אורי שרקי

שמואל ב' - ירושלים לב העולם (פרק ט"ו)

כסלו תשע"והקלטת וידאו