הרב אורי שרקי

שמואל ב' - התערבות ההשגחה (פרק י"א)

כסלו תשע"והקלטת וידאו