הרב אורי שרקי

שמואל ב' - קודם ביסוס המלוכה, אחר-כך אוניברסליות (פרק ז')

כסלו תשע"והקלטת וידאו