הרב אורי שרקי

שמואל ב' - לתת כבוד לשכינה (פרק ו')

כסלו תשע"והקלטת וידאו