הרב אורי שרקי

ספר "עין איה" לראי"ה קוק, על מסכת ברכות , חלק א'

טכניון, סדרת תשס"א-תשס"וקבצי MP3 (מספור העמודים לפי מהדורת מכון הרצי"ה קוק, תשנ"ה) :

שיעור 1, עמוד 1. 32 דקות. 12MB.

שיעור 2, עמוד 1. 34 דקות. 12MB.

שיעור 3, עמוד 2. 21 דקות. 8MB.

שיעור 4, עמוד 2. 26 דקות. 9MB.

שיעור 5, עמוד 3. 19 דקות. 7MB.

שיעור 6, עמוד 3. 22 דקות. 8MB.

שיעור 7, עמוד 4. 27 דקות. 10MB.

שיעור 8, עמוד 5. 23 דקות. 8MB.

שיעור 9, עמוד 5. 27 דקות. 10MB.

שיעור 10, עמוד 7. 25 דקות. 9MB.

שיעור 11, עמוד 7. 32 דקות. 12MB.

שיעור 12, עמוד 9. 33 דקות. 12MB.

שיעור 13, עמוד 9. 30 דקות. 11MB.

שיעור 14, עמוד 10. 39 דקות. 14MB.

שיעור 15, עמוד 11. 26 דקות. 9MB.

שיעור 16, עמוד 11. 19 דקות. 7MB.

שיעור 17, עמוד 11. 18 דקות. 7MB.

שיעור 18, עמוד 13. 27 דקות. 10MB.

שיעור 19, עמוד 14. 27 דקות. 10MB.

שיעור 20, עמוד 14. 17 דקות. 6MB. י"א באדר תשס"א.

שיעור 21, עמוד 15. 24 דקות. 9MB.

שיעור 22, עמוד 16. 19 דקות. 7MB.

שיעור 23, עמוד 17. 40 דקות. 14MB.

שיעור 24, עמוד 18. 45 דקות. 16MB.

שיעור 25, עמוד 18. 24 דקות. 8MB.

שיעור 26, עמוד 19. 37 דקות. 13MB.

שיעור 27, עמוד 20. 40 דקות. 14MB.

שיעור 28, עמוד 21. 44 דקות. 16MB. ז' בסיון תשס"א.

שיעור 29, עמוד 22. 47 דקות. 17MB.

שיעור 30, עמוד 23. 56 דקות. 20MB.

שיעור 31, עמוד 25. 34 דקות. 12MB. כ"ח בסיון תשס"א.

שיעור 32, עמוד 26. 31 דקות. 11MB. ו' במרחשון תשס"ב.

שיעור 33, עמוד 27. 21 דקות. 7MB. י"ג במרחשון תשס"ב.

שיעור 34, עמוד 28. 32 דקות. 11MB.

שיעור 35, עמוד 29. 31 דקות. 11MB.

שיעור 36, עמוד 30. 21 דקות. 8MB. ה' בכסלו תשס"ב.

שיעור 37, עמוד 30. 27 דקות. 10MB. י"ב בכסלו תשס"ב.

שיעור 38, עמוד 32. 25 דקות. 9MB. י"ט בכסלו תשס"ב.

שיעור 39, עמוד 32. 25 דקות. 9MB.

שיעור 40, עמוד 33. 30 דקות. 11MB. י' בטבת תשס"ב.

שיעור 41, עמוד 33. 22 דקות. 8MB. י"ז בטבת תשס"ב.

שיעור 42, עמוד 34. 34 דקות. 12MB. כ"ד בטבת תשס"ב.

שיעור 43, עמוד 34. 31 דקות. 11MB. ב' בשבט תשס"ב.

שיעור 44, עמוד 36. 21 דקות. 8MB. ט' בשבט תשס"ב.

שיעור 45, עמוד 37. 18 דקות. 6MB. ט"ז בשבט תשס"ב.

שיעור 46, עמוד 37. 21 דקות. 8MB.

שיעור 47, עמוד 38. 45 דקות. 16MB. כ"ז בניסן תשס"ב.

שיעור 48, עמוד 39. 36 דקות. 13MB. י"א באייר תשס"ב.

שיעור 49, עמוד 40. 45 דקות. 16MB.

שיעור 50, עמוד 41. 29 דקות. 10MB. ג' בסיון תשס"ב.

שיעור 51, עמוד 41. 38 דקות. 13MB. י' בסיון תשס"ב.

שיעור 52, עמוד 43. 33 דקות. 12MB. י"ז בסיון תשס"ב.

שיעור 53, עמוד 43. 33 דקות. 12MB.

שיעור 54, עמוד 45. 27 דקות. 10MB.

שיעור 55, עמוד 46. 31 דקות. 11MB.

שיעור 56, עמוד 47. 27 דקות. 10MB.

שיעור 57, עמוד 48. 27 דקות. 10MB.

שיעור 58, עמוד 48. 30 דקות. 11MB. ט"ז במרחשון תשס"ג.

שיעור 59, עמוד 48. 26 דקות. 9MB. כ"ג במרחשון תשס"ג.

שיעור 60, עמוד 50. 27 דקות. 10MB.

שיעור 61, עמוד 50. 36 דקות. 13MB.

שיעור 62, עמוד 51. 15 דקות. 5MB. י"ד בכסלו תשס"ג.

שיעור 63, עמוד 52. 19 דקות. 7MB.

שיעור 64, עמוד 53. 22 דקות. 8MB.

שיעור 65, עמוד 54. 31 דקות. 11MB.

שיעור 66, עמוד 54. 27 דקות. 10MB.

שיעור 67, עמוד 56. 45 דקות. 16MB.

שיעור 68, עמוד 56. 45 דקות. 16MB.

שיעור 69, עמוד 58. 35 דקות. 12MB.

שיעור 70, עמוד 59. 31 דקות. 11MB.

שיעור 71, עמוד 60. 27 דקות. 10MB.

שיעור 72, עמוד 60. 29 דקות. 10MB.

שיעור 73, עמוד 60. 32 דקות. 12MB. כ"ז בניסן תשס"ג.

שיעור 74, עמוד 62. 35 דקות. 12MB.

שיעור 75, עמוד 62. 27 דקות. 10MB. י"ח באייר תשס"ג.

שיעור 76, עמוד 64. 28 דקות. 10MB.

שיעור 77, עמוד 64. 53 דקות. 19MB.

שיעור 78, עמוד 64. 49 דקות. 17MB.

שיעור 79, עמוד 66. 42 דקות. 15MB.

שיעור 80, עמוד 66. 33 דקות. 12MB.

שיעור 81, עמוד 67. 60 דקות. 21MB.

שיעור 82, עמוד 68. 46 דקות. 16MB.

שיעור 83, עמוד 68. 34 דקות. 12MB. י"ט באלול תשס"ג.

שיעור 84, עמוד 69. 31 דקות. 11MB. כ"ו באלול תשס"ג.

שיעור 85, עמוד 70. 15 דקות. 5MB. ד' בתשרי תשס"ד.

שיעור 86, עמוד 70. 23 דקות. 8MB. כ"ה בתשרי תשס"ד.

שיעור 87, עמוד 71. 26 דקות. 9MB. ב' במרחשון תשס"ד.

שיעור 88, עמוד 72. 21 דקות. 8MB. ט' במרחשון תשס"ד.

שיעור 89, עמוד 72. 26 דקות. 9MB. ט"ז במרחשון תשס"ד.

שיעור 90, עמוד 72. 17 דקות. 6MB. כ"ג במרחשון תשס"ד.

שיעור 91, עמוד 73. 23 דקות. 8MB. ל' במרחשון תשס"ד.

שיעור 92, עמוד 74. 25 דקות. 9MB. ז' בכסלו תשס"ד. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 93, עמוד 74. 18 דקות. 6MB.

שיעור 94, עמוד 74. 35 דקות. 12MB. כ"א בכסלו תשס"ד.

שיעור 95, עמוד 75. 22 דקות. 8MB. ה' בטבת תשס"ד.

שיעור 96, עמוד 75. 18 דקות. 6MB. י"ב בטבת תשס"ד.

שיעור 97, עמוד 76. 24 דקות. 9MB. י"ט בטבת תשס"ד.

שיעור 98, עמוד 76. 29 דקות. 10MB. כ"ו בטבת תשס"ד.

שיעור 99, עמוד 77. 27 דקות. 10MB. ד' בשבט תשס"ד.

שיעור 100, עמוד 78. 20 דקות. 7MB. י"א בשבט תשס"ד.

שיעור 101, עמוד 79. 21 דקות. 8MB. ט"ז באדר תשס"ד.

שיעור 102, עמוד 79. 32 דקות. 11MB. כ"ג באדר תשס"ד.

שיעור 103, עמוד 80 . 22 דקות. 8MB. א' בניסן תשס"ד.

שיעור 104, עמוד 80. 34 דקות. 12MB. כ"ב בניסן תשס"ד.

שיעור 105, עמוד 81. 38 דקות. 13MB. כ"ט בניסן תשס"ד.

שיעור 106, עמוד 81. 43 דקות. 15MB. י"ג באייר תשס"ד.

שיעור 107, עמוד 82. 38 דקות. 13MB. י"ב בסיון תשס"ד.

שיעור 108, עמוד 83. 68 דקות. 24MB. י"ט בסיון תשס"ד.

שיעור 109, עמוד 83. 34 דקות. 12MB.

שיעור 110, עמוד 84. 38 דקות. 14MB.

שיעור 111, עמוד 84. 37 דקות. 13MB. י' בתמוז תשס"ד.

שיעור 112, עמוד 86. 36 דקות. 13MB. י"ז בתמוז תשס"ד.

שיעור 113, עמוד 86. 43 דקות. 15MB. כ"ד בתמוז תשס"ד.

שיעור 114, עמוד 86. 39 דקות. 14MB.

שיעור 115, עמוד 87. 19 דקות. 7MB. כ"ז באלול תשס"ד.

שיעור 116, עמוד 88. 27 דקות. 10MB. כ"ז בתשרי תשס"ד.

שיעור 117, עמוד 88. 21 דקות. 8MB. ד' במרחשון תשס"ה.

שיעור 118, עמוד 89. 32 דקות. 11MB. י"א במרחשון תשס"ה.

שיעור 119, עמוד 90. 24 דקות. 8MB. י"ח במרחשון תשס"ה.

שיעור 120, עמוד 91. 28 דקות. 10MB. כ"ה במרחשון תשס"ה.

שיעור 121, עמוד 92. 20 דקות. 7MB. ג' בכסלו תשס"ה.

שיעור 122, עמוד 92. 18 דקות. 7MB. י' בכסלו תשס"ה.

שיעור 123, עמוד 93. 34 דקות. 12MB. י"ז בכסלו תשס"ה.

שיעור 124, עמוד 94. 24 דקות. 8MB. ט"ז בטבת תשס"ה.

שיעור 125, עמוד 95. 26 דקות. 9MB. כ"ג בטבת תשס"ה.

שיעור 126, עמוד 96. 32 דקות. 12MB. א' בשבט תשס"ה.

שיעור 127, עמוד 97. 26 דקות. 9MB. ח' בשבט תשס"ה.

שיעור 128, עמוד 97. 17 דקות. 6MB. כ"ב בשבט תשס"ה.

שיעור 129, עמוד 98. 21 דקות. 8MB. כ"ט בשבט תשס"ה.

שיעור 130, עמוד 99. 32 דקות. 11MB. כ"ז באדר א' תשס"ה.

שיעור 131, עמוד 99. 30 דקות. 11MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 132, עמוד 100. 34 דקות. 12MB. י"א באדר ב' תשס"ה.

שיעור 133, עמוד 101. 18 דקות. 6MB. י"ח באדר ב' תשס"ה.

שיעור 134, עמוד 101. 36 דקות. 13MB. כ"ה באדר ב' תשס"ה.

שיעור 135, עמוד 103. 8 דקות. 3MB. ג' בניסן תשס"ה.

שיעור 136, עמוד 104. 30 דקות. 11MB. כ"ד בניסן תשס"ה.

שיעור 137, עמוד 105. 29 דקות. 10MB. א' באייר תשס"ה.

שיעור 138, עמוד 105. 44 דקות. 16MB. ט"ו באייר תשס"ה.

שיעור 139, עמוד 107. 40 דקות. 14MB. כ"ב באייר תשס"ה.

שיעור 140, עמוד 108. 22 דקות. 8MB. כ"ט באייר תשס"ה.

שיעור 141, עמוד 109. 40 דקות. 14MB. ז' באייר תשס"ה.

שיעור 142, עמוד 110. 56 דקות. 20MB. י"ד באייר תשס"ה.

שיעור 143, עמוד 112. 40 דקות. 14MB. כ"א בסיון תשס"ה.

שיעור 144, עמוד 113. 23 דקות. 8MB. כ"ח בסיון תשס"ה.

שיעור 145, עמוד 114. 29 דקות. 10MB. ה' בתמוז תשס"ה.

שיעור 146, עמוד 115. 25 דקות. 9MB. כ"ט בתשרי תשס"ו.

שיעור 147, עמוד 116. 17 דקות. 6MB. ו' במרחשון תשס"ו.

שיעור 148, עמוד 116. 22 דקות. 8MB. י"ג במרחשון תשס"ו.

שיעור 149, עמוד 117. 27 דקות. 10MB. כ' במרחשון תשס"ו.

שיעור 150, עמוד 118. 19 דקות. 7MB. כ"ז במרחשון תשס"ו.

שיעור 151, עמוד 118. 16 דקות. 6MB. ה' בכסלו תשס"ו.

שיעור 152, עמוד 119. 15 דקות. 6MB.

שיעור 153, עמוד 120. 29 דקות. 10MB. ג' בטבת תשס"ו.

שיעור 154, עמוד 120. 28 דקות. 10MB. כ"ד בטבת תשס"ו.

שיעור 155, עמוד 121. 38 דקות. 14MB. ז' באדר תשס"ו.

שיעור 156, עמוד 122. 36 דקות. 13MB. ו' בניסן תשס"ו.

שיעור 157, עמוד 123. 31 דקות. 11MB. כ"ז בניסן תשס"ו.

שיעור 158, עמוד 122. 30 דקות. 11MB. י"א באייר תשס"ו. חזרה על פסקה מ"ה שדולגה קודם ואחריה פסקה נ'.

שיעור 159, עמוד 124. 54 דקות. 19MB. י"ח באייר תשס"ו.

שיעור 160, עמוד 125. 33 דקות. 12MB. כ"ה באייר תשס"ו.

שיעור 161, עמוד 127. 30 דקות. 11MB. ג' בסיון תשס"ו.

שיעור 162, עמוד 127. 30 דקות. 11MB. י' בסיון תשס"ו.

שיעור 163, עמוד 127. 41 דקות. 15MB. י"ז בסיון תשס"ו.

שיעור 164, עמוד 128. 44 דקות. 16MB. כ"ד בסיון תשס"ו.

שיעור 165, עמוד 129. 41 דקות. 15MB. א' בתמוז תשס"ו.

שיעור 166, עמוד 130. 25 דקות. 9MB. ח' בתמוז תשס"ו.

שיעור 167, עמוד 131. 40 דקות. 14MB. ט"ו בתמוז תשס"ו.

שיעור 168, עמוד 132. 20 דקות. 7MB.

שיעור 169, עמוד 132. 21 דקות. 10MB. כ"ז באב תשס"ו. שיעור בבית הרב.