הרב אורי שרקי

סוכות - הקדושה שבטבע והקדושה שמעל הטבע

אלול תשע"ההקלטת וידאו