הרב אורי שרקי

נצבים - "מחוטב עציך עד שואב מימיך", ההשגחה המיוחדת על ארץ ישראל

אב תשע"ההקלטת וידאו