הרב אורי שרקי

כי תבוא - מגן דוד ושני מעמדי קבלת התורה

אב תשע"ההקלטת וידאו