הרב אורי שרקי

דברים - חרמון או ירושלים

תמוז תשע"ההקלטת וידאו