הרב אורי שרקי

בחוקותי - "העשירי יהיה קדש לה'", חרם מן האדם וסמכות של משטר פוליטי

סיון תשע"ההקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)