הרב אורי שרקי

אמור - פרשת המועדים: שותפות ה' והאדם

אייר תשע"ההקלטת וידאו