הרב אורי שרקי

אמור - הכהן המורם מן החיים

אייר תשע"ההקלטת וידאו