הרב אורי שרקי

בהעלותך - בשר וחוצפה


ניסן תשע"ה


הקלטת וידאו