שמירת המצוות מצד הקב"ה

כ"א באלול תשס"ו

שאלה:

אני מלמד תנ"ך בבית ספר. במהלך שיעור הגענו לנושא של "הקב"ה מניח תפילין". הסברתי לתמידים שגם הקב"ה מקיים מצוות, אך אין זה ברמה הגשמית שלנו ושצריך להבין מה משמעות הנחת התפילין של הקב"ה. אחד התלמידים שאל אותי: אם כך, זה אומר שגם מעל הקב"ה יש משהו, ואם זה נכון אז זה מבטל את אמונת הייחוד? השאלה היא כיצד עלי לענות להם בלא לבלבל אותם? בשיעור דחיתי אותם כרגע שהנושא מורכב, אך הבטחתי להחזיר תשובה.

תשובה:

צריך לומר שהקב"ה מתנהג כמחוקק העושה חסד עם נתיניו, שאע"פ שאינו מחויב לקיים את החוק שהוא קובע, בכל זאת מקבל על עצמו להיות נאמן לו, כדי לקיים קשר עם מקיימי החוק.