הרב אורי שרקי

קדושים - ואהבת לרעך כמוך


ניסן תשע"ה


הקלטת וידאו