אבות האומה וחוקי חמורבי

כ"ג בניסן תשע"השאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

נהנה אני לקרוא מתשובותיו המחכימות של הרב.

אך כמה שאלות לי לאחר צפייה בשיעור על חוקי חמורבי לפי הסברו של הרב כשר זצ"ל.

1. אם התורה נתנה על רקע מסויים, ואולי להוציא גם חלק מתפיסות הע"ז של אז - איך זה לא פוגם בטענה שבה כל דבר בתורה הוא בעל משמעות נצחית? התורה נצחית והופעתה הינה תלויית הקשר היסטורי נתון. כך שאם היו מאורעות ההיסטוריה אחרים, היתה הופעתה שונה. דרך הופעתה נתגלו אמיתות נצחיות. התורה שבכתב מדגישה עניינים שהיו קריטיים בימי כתיבתה ואחרים, שהם חשובים יותר בימינו הונחו ברמזים או בתורה שבעל פה. עיין גם אדר היקר להראי"ה קוק עמ' מב-מג.

2. הרבה מאוד מגדולי ישראל בכל הדורות הבינו כי כל מהלך ופסוק בתורה מרמז על דברים רוחניים גדולים וכד', אך אם אומרים לדוג' שאברהם, שרה, הגר וישמעאל התנהלו לפי חוקיו של חמורבי - מדוע זה לא פוגם בכל המשמעויות הרוחניות שניתנו לכל דבר שעשו אבות האומה? עיין אדר היקר להראי"ה קוק עמ' מב-מג.