הרב אורי שרקי

ספר "אורות" לראי"ה קוק - סדרת שיעורים תשע"ד-תשע"ה, ראש יהודי


קבצי MP3.

שיעור 1, מבוא. 81 דקות. 29MB. לצפות בשיעור.
שיעור 2, מבוא. 83 דקות. 29MB. לצפות בשיעור.
שיעור 3, ארץ ישראל. 88 דקות. 31MB. לצפות בשיעור.
שיעור 4, ארץ ישראל. 85 דקות. 30MB. לצפות בשיעור.
שיעור 5, המלחמה. 85 דקות. 30MB. לצפות בשיעור.
שיעור 6, ארץ ישראל. 31 דקות. 28MB. לצפות בשיעור.
שיעור 7, המלחמה, פסקה א'. 83 דקות. 29MB. לצפות בשיעור.
שיעור 8, המלחמה, פסקה ב'. 82 דקות. 29MB. לצפות בשיעור.
שיעור 9, המלחמה, פסקה ד'. 78 דקות. 28MB. לצפות בשיעור.
שיעור 10, המלחמה, פסקה ח'. 81 דקות. 29MB.
שיעור 11, המלחמה, פסקה ט'. 68 דקות. 24MB. לצפות בשיעור.
שיעור 12, המלחמה, פסקה ט'. 83 דקות. 30MB.
שיעור 13, ישראל ותחייתו, פסקה א'. 74 דקות. 26MB. לצפות בשיעור.
שיעור 14, ישראל ותחייתו, פסקה ב'. 80 דקות. 28MB. לצפות בשיעור. סיכום השיעור.
שיעור 15, ישראל ותחייתו, פסקה ג'. 79 דקות. 28MB. לצפות בשיעור. סיכום השיעור.
שיעור 16, ישראל ותחייתו, פסקה ד'. 81 דקות. 19MB. לצפות בשיעור. סיכום השיעור.
שיעור 17, ישראל ותחייתו, פסקה ה'. 82 דקות. 29MB.לצפות בשיעור. סיכום השיעור.
שיעור 18, ישראל ותחייתו, פסקה ו'. 88 דקות. 31MB. לצפות בשיעור. סיכום השיעור.
שיעור 19, ישראל ותחייתו, פסקה ט'. 84 דקות. 30MB. סיכום השיעור.
שיעור 20, ישראל ותחייתו, פסקה י'. 75 דקות. 27MB. סיכום השיעור.
שיעור 21, ישראל ותחייתו, פסקה י"ב. 80 דקות. 19MB.
שיעור 22, ישראל ותחייתו, פסקה י"ב. 77 דקות. 27MB.
שיעור 23, ישראל ותחייתו, פסקה י"ג. 80 דקות. 28MB.
שיעור 24, ישראל ותחייתו, פסקה י"ד. 84 דקות. 30MB.
שיעור 25, ישראל ותחייתו, פסקה י"ד. 88 דקות. 31MB.
שיעור 26, ישראל ותחייתו, פסקה ט"ו. 81 דקות. 29MB.
שיעור 27, ישראל ותחייתו, פסקה ט"ו. 82 דקות. 29MB.
שיעור 28, אורות התחייה, פסקה ט"ו. 85 דקות. 20MB.
שיעור 29, זרעונים, פסקה ו', למלחמת הדעות והאמונות. 81 דקות. 29MB.