הרב אורי שרקי

צו - היום השמיני של הבריאה


ניסן תשע"ה


הקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)