הרב אורי שרקי

ויקרא - חטאת המנהיגים


ניסן תשע"ה


הקלטת וידאו