הרב אורי שרקי

הספר "פחד יצחק" על הבדל בין לשון קידוש לבין לשון תפילה


אדר תשע"ה


הקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)