הרב אורי שרקי על ספרו "דעה צלולה" (על תורת הרב קוק) העומד לצאת לאור


אדר תשע"ה


הקלטת וידאו