הרב אורי שרקי

מתן תורה - אמיתות האמונה בהתגלות בסיני


שבט תשע"ה


הקלטת וידאו