שורשים ח.ש.ב וח.ר.ש

י"ט באלול תשס"ו

שאלה:

מדוע משתמשים בשורשים ח.ש.ב וח.ר.ש גם לפעילות מנטלית, כגון: יצר מחשבות לבו ,חרש מזימות וכדומה, וגם ליצירת כלי המשכן, כגון: מלאכת חרש וחושב, חשב אפודתו וכדומה?

תשובה:

יצירת הכלים דורשת מחשבה רבה, וגם הכלים עצמם מבטאים את המחשבות העליונות של מעשה הבריאה.