מכון מאיר, סדרת שיעורים תשע"ה. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.