ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבט תשע"ה. 26 דקות. לצפות בשיעור.