הרב אורי שרקי

בא - הספר "משך חכמה" על הפרשה


שבט תשע"ה


הקלטת וידאו