שיחות נפרדות:
שיחה א', טבת תשע"ה, 7 דקות.
שיחה ב' - על ההפגנות ברוטשילד, טבת תשע"ח, 4 דקות.