הרב אורי שרקי

ויחי - רבי נתן מברסלב על הפרשה


טבת תשע"ה


הקלטת וידאו