הרב אורי שרקי

וישלח - אלוף עירם

כסלו תשע"ה
בסיום פרשת וישלח נאמר: "אלוף מגדיאל אלוף עירם". על "מגדיאל" כתב רש"י: היא רומי. וכבר העיר רבי אליהו בן אמוזג בפירושו "אם למקרא" שהדיוק הוא מהביטוי "עירם" שבהמשך, הרומז לעיר, כשמה הקדום של רומא שנקראה בפי הרומאים Urbs, כלומר "העיר", וכן נרמזה רומא בדברי בלעם (במדבר כד, יט): "וירד מיעקב והאביד שריד מעיר". מדוע מדגישה התורה את היות רומא עיר כמאפיין המרכזי שלה? נראה שהתורה מנגידה את בני יעקב, הרועים, ממשיכיו של הבל, לבני אדום, ממשיכי דרכו של קין "בונה עיר" (בראשית ד, יז). בניית העיר על ידי קין באה אחרי רציחת אח, וכך גם רומא קמה בעקבות רציחת מייסדה של רומא את אחיו. לפי זה מובן מדוע הוצמדה הופעת רומא בין בני עשו לראשית פרשת יוסף ואחיו, שהיתה יכולה להסתיים בהריגת יוסף, מה שהיה מכתים בכתם נצחי את האומה הישראלית בראשית היווסדה. הרצח בסופו של דבר נמנע, כדרך שהציל ה' את דוד מלחטוא באשת איש, כדי שלא תיווסד השושלת של מלכות ישראל על פשע. ומחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה.

התורה מזהירה מפני שכרון הכוח והגאוה הבאים לאדם בעקבות הקמתו את התרבות העירונית, המשחררת אותו מאחיזת הטבע ונותנת לו את התחושה שהוא הוא בונה את עולם ערכיו ללא תלות בבורא עולם. אזהרה זו חוזרת בפי של משה: "השמר לך פן תשכח את ה' א-לוהיך... וזכרת את ה' א-לוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל" (דברים ח, יא ויח).