אלול תשע"ד, חיפה. להודיר את השיעור להאזנה, 47 דקות (MP3, 22MB).