שיחות נפרדות:

שיחה א' - האם ניתן לסמוך על ערבים?, אלול תשע"א, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 15 דקות (וידאו).

שיחה ב' - מדינה פלסטינית - טוב או רע?, אלול תשע"א, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 16 דקות (וידאו).

שיחה ג', אדר תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 16 דקות (וידאו).

שיחה ד', ניסן תשע"ב, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר בכנס בבית מדרש 'המקום' בהרצליה, 16 דקות (וידאו).

שיחה ה - "שתי מדינות לשני עמים"?, אדר ב' תשע"ד, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 16 דקות (וידאו).

שיחה ו' - יחס לערבים החיים בקרבנו, מרחשוון תשע"ה, 12 דקות (אודיו).

שיחה ז' - עתידם של הערבים בארץ ישראל, שבט תשע"ז, 14 דקות (אודיו).