הרב אורי שרקי

שולחן ערוך לבני נח


תשרי תשע"ה


הקלטת וידאו