הרב אורי שרקי

תשובת הרב צבי יהודה קוק לרבני הונגריה על דרכו של הרב קוק האבא


אלול תשע"ד


הקלטת וידאו - 3 חלקים


חלק א'חלק ב'חלק ג'