הרב אורי שרקי

רבי יהודה הלוי והרמב"ם

כולל "ארץ חמדה", סדרת שיעורים תשע"דקבצי MP3:

שיעור 1, נבואה ופילוסופיה, דמיון ושכל, 56 דקות, 20MB.

שיעור 2, נבואה ופילוסופיה, דמיון ושכל, 52 דקות, 19MB.

שיעור 3, סגולת ישראל על פי רבי יהודה הלוי, 58 דקות, 21MB.

שיעור 4, סגולת ישראל על פי רמב"ם, 57 דקות, 20MB.

שיעור 5, ארץ ישראל במשנתו של רמב"ם, 56 דקות, 20MB.

שיעור 6, ארץ ישראל במשנתו של רמב"ם, 56 דקות, 20MB.

שיעור 7, תורת הקבלה, 53 דקות, 19MB.

שיעור 8, תורת הקבלה, 56 דקות, 20MB.

שיעור 9, מלאכים, 54 דקות, 19MB.

שיעור 10, מלאכים, 53 דקות, 19MB.

שיעור 11, מהות הנפש והשארותה, 56 דקות, 20MB.

שיעור 12, השארות הנפש, 55 דקות, 20MB.

שיעור 13, השארות הנפש, 52 דקות, 19MB.

שיעור 14, בריאת העולם, האם העולם קדמון, 46 דקות, 16MB.

שיעור 15, בריאת העולם, 55 דקות, 20MB.

שיעור 16, הלשון העברית, 58 דקות, 21MB.

שיעור 17, הדתות, 48 דקות, 17MB.

שיעור 18, הדתות, 52 דקות, 19MB.

שיעור 19, הדתות, 56 דקות, 20MB.

שיעור 20, טעמי המצוות, 57 דקות, 20MB.

שיעור 21, השירה, 58 דקות, 21MB.