הרב אורי שרקי

מסעי - רבי יעקב-יוסף מפולנאה על שמות המסעות, על פי החסידות


תמוז תשע"ד


הקלטת וידאו