שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - האמת, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב' - אמת ושקר, תשס"ג, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג' - שמע האמת ממי שאמרו, תשס"ד, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).