הרב אורי שרקי

פסח - המהר"ל מפראג על המחלוקת בין בן זומא לחכמים לגבי הזכרת יציאת מצרים בלילות


ניסן תשע"דהקלטת וידאו