הביטוי "תורה מגנא ומצלא", חקיקה דתית

כ"ו באדר א' תשע"ד

שאלה:

האם הביטוי "תורה מגנא ומצלא" שבו משתמשים החרדים להתחמוקתם מגיוס לצבא יכול להיות תקף גם לאחר השואה?

ומה דעת הרב על חקיקה דתית והתועלת שבה?


תשובה:

לגבי השואה נאמר במפורש בסנהדרין צח, ב שבחבלי משיח תורה לא מצילה. יש לדעתי מקום לחקיקה דתית בכל תחום שהציבוריות יכולה לשאת. מקרה הגבול הוא חוק החזיר, שהתקבל מסיבות תרבותיות, ולא חוק השפן, שאיסורו שווה.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)