הרב אורי שרקי

משפטים - הרב חרל"פ על הפרשה, מתוך הספר "מי מרום"

שבט תשע"ד


להוריד את השיעור להאזנה, 20 דקות (MP3, 7MB).


הקלטת וידאו